Tänk på positionen i bilen

Det är lätt att glömma bort ergonomi när man sätter sig i bilen på väg hem efter en lång dag på arbetet. Men sanningen är den att det är viktigare än man tror. På arbetsplatsen blir man ofta påmind om hur viktigt det är att sitta eller arbeta ergonomiskt, gärna med hjälp utav speciella stolar som man kan hitta på bland annat stolar.nu.  Och så fort man har slutat för dagen är detta något man helt glömmer bort.

Många människor spenderar mycket tid sittandes i sin bil och detta är något som kan skapa allvarliga rygg-, nacke- eller axelproblem om man inte tänker sig för.

Att sitta bekvämt i bilen är nog något som de allra flesta strävar efter och det är lätt hänt att man tror att den position man har är rätt, eftersom den känns bäst för stunden. Talar man ur ett ergonomiskt perpektiv så sitter nog majoriteten av människor fel, dock är det så att det är viktigt att man känner sig bekväm i bilen för att fokusen ska ligga på rätt ställe. Känner man att man konstant måste flytta sig runt på sätet eller har svårt att nå pedalerna, är detta något som kan göra att man tappar fokus och också blir en fara för sig själv, men även andra trafikanter.